Věnec je konstrukce, která pomáhá zvýšit prostorovou tuhost stavby. Je důležitým prvkem, který se provádí v každém podlaží v úrovni stropu. Věnec vede v obvodových nosných stěnách a spojuje se nejčastěji se stropem nebo s překlady. Realizaci věnce nejlépe řeší ocelové nebo železobetonové konstrukce. Při výstavbě nejen zvýšíte pevnost prvku, ale ušetříte čas, lépe řídíte spotřebu materiálu a zvyšujete přesnost zhotovení.

Konstrukci armování zpravidla vedou čtyři pruty, přes které jsou navázány třmínky. Třmínky pomáhají držet tvar výztužného koše, zatímco základní pruty vedou tvar celého věnce v konstrukci stavby. Na toto základní armování pak musí navázat po celé ploše stropního systému kari sítě.

Výztužný koš musí být zhotoven pečlivě, musí dodržet platné normy, ale i pro návazné práce musí zachovat maximální přesnost. Důležité je navrhnout věnec, tak, aby se ocel nespojovala v rozích systému, je třeba dodržet určitou vzdálenost třmínků, spojování kvalitním materiálem i podložení distančníky.

Armování musí zohlednit i vysoké nároky na kvalitu materiálu. Jeho dostatečnou pevnost a odolnost vůči mechanickému namáhání a také včetně povrchové úpravy k zvýšení odolnosti vůči vlhkosti a stárnutí.

Armování je proto jednodušší svěřit dodavateli hutního materiálu. Lumasteel vám může nabídnout nejen odběr kvalitního materiálu, ale také jeho dělení nebo další zpracování. Můžete ušetřit další náklady i více práce.

V prostorách flexibilně zásobeného skladu jsou k dispozici veškeré hutní materiály a kované polotovary. Dodávka může být řízena přesně podle tempa a nároků stavby. Je možné zásobit trvale velké projekty, ale dodávat i menší dodávky či podporovat svépomocné projekty.

Lumasteel na přání a přesně podle zadání může materiál upravit dělením, děrováním, ohýbáním nebo stříháním. Možná je zakázková výroba armování včetně věnců nebo dalších konstrukčně náročnějších prvků. Lumasteel nabízí kvalitní materiály, profesionální přístup a letitou zkušenost v oboru.