Betonářská ocel a výztuž mohou zásadním způsobem urychlit výstavbu. A nejen to, speciální konstrukce pomáhá šetřit náklady a ve výsledku nabídne mnohonásobně pevnější a stabilnější výsledek. Jak?

Kruhové ocelové tyče, nebo různé konstrukce z tohoto materiálu, se vkládají přímo do hmoty betonu. Zvyšují únosnost stavebního prvku a snižují deformace. Návrh konstrukce výztuže navíc může ovlivnit, tedy zjednodušit, zhotovení složitých prvků.

Klasický pracovní postup jindy vyžaduje větší časovou investici, omezuje návaznost dalších prací a samozřejmě spotřebovává i čas pracovníků. Díky výztuži je však možné realizovat i složité prvky mnohem rychleji a kvalitněji.

Armování je vhodné při realizaci lomených nebo zakřivených nosníků, oblouků, ale také nosných sloupů nebo pilířů. U plošných prvků zvyšuje nosnost desek, pomáhá přesně a rychle vytýčit stěny, klenby nebo vytvořit skořepiny. Betonářská ocel hraje důležitou roli ve zpracování masivních prvků, například základových bloků.

Výztuže je možné navrhnout doslova na míru konkrétnímu projektu. Nejsou omezeny velikostí stavby. Jsou nutností u náročných projektů, ale i u menších úprav nabízí škálu možností. Návrh stavby pak není limitovaný proveditelností nebo vysokým rozpočtem. Výztuž může pomoci realizovat zdobná řešení, využít efektní tvary nebo zužitkovat prostor a zlepšit dispozice objektu.

Lumasteel nabízí svým zákazníkům stálou zásobu všech běžně používaných hutních materiálů. Vyhovět může velkým projektům a zajistit pravidelné zásobování betonářskou ocelí přesně podle dohodnutého harmonogramu. K dispozici je však i malým projektům nebo úpravám.

Kromě návrhu a výroby výztuže může Lumasteel nabídnout i další služby v úpravách. Zadat můžete výrobu armování nebo armovacích košů. Dále jsou možné úpravy dělení tyčového materiálů a ohýbání.

Lumasteel vyhoví přísným nárokům, veškerý materiál i úpravy odpovídají klasifikaci stavebních norem. Vždy je garantováno kvalitní a včasné dodání, stejně tak Lumasteel vždy ručí za dodržení dohodnutých cen.

Široké spektrum služeb podporuje výhodu ve spolupráci s firmou Lumasteel. Na jediném místě můžete poptávat služby armovny, ale také dělení, děrování a ohýbání plechů, výpalky, žárové zinkování nebo služby kompletně vybavené zámečnické dílny.