I výstavba relativně velkého a složitého projektu může najít způsob, jak zefektivnit práci. Stačí využít kvalitní armování a díky němu provádět části stavby rychleji, s lépe řízenou spotřebou materiálu a samozřejmě i s úsporou lidské práce.

Jednodušší i rychlejší postup práce

Třmínek je v základu běžná pevná ocelová tyč zvrásněná žebírky. Ta se pak podle zadání ohýbá a spojuje do tvaru obdélníku či čtverce a spojuje do konstrukce s rovnými pruty. Vzniká tak objekt podobný kleci nebo velmi volnému koši.

Výhodou je možnost třmínky i hlavní vodící tyče různě tvarovat. Armovací konstrukce může zpevňovat nosné sloupy, zlepšovat pevnost věnce, vhodné je využití ve realizaci podlah.

armovací třmíny

Vyšší pevnost i odolnost

Armování se připravuje na míru podle konkrétního plánu. Hotová výztuž se pak vkládá přímo do betonové směsi. Žebírka na povrchu prutů i třmínků napomáhají přilnutí betonu. Povrch bývá také upraven vůči korozi, nicméně betonová směs vytvoří prostředí, které korozi nedává vzniknout.

Tvar a forma armování pomáhá přesněji zhotovit daný konstrukční prvek. Neméně důležité je také výrazné zvýšení únosnosti a současně snížení deformace betonu.

Třmínky v konstrukci pevně fixují podélnou výztuž, hlavním benefitem je však přenesení kroutících momentu i smykového zatížení. Konstrukce se odlehčí a rovnoměrně zatíží po celé ploše. Ve výsledku se tak efektivně zabrání praskání betonu nebo tvarovým změnám.

Vyšší kvalita provedení

Velikost a vzdálenost umístění třmínku v jakékoliv konstrukci udává statik. Základem je samozřejmě také výběr kvalitního hutního materiálu a zhotovení. LUMASTELL nabízí v tomto ohledu mimořádné služby. Disponuje flexibilně zásobeným skladem jakýchkoliv hutních materiálů. Výhodou je navíc provoz vlastní zámečnické dílny. Firma dokáže na míru zhotovit a dodat armovací ocel bez zbytečné prodlevy nebo navyšování cen. Může nabídnout služby nejen obchodní, dodej hutního materiálu, ale jeho běžné úpravy, jako je děrování, ohýbání, dělení, vrtání.

S LUMASTEEL můžete dohodnout plynulé zásobení velkého projektu nebo využít služby i v rámci vlastní menší realizace, rekonstrukce nebo drobných úprav. Třmínky i další produkty jsou vždy k přímému odběru a s garancí zachování příznivých cen.